VIJESTI

Vijesti i događaji vezani uz Program suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

Prijavite se za naš newsletter i na svoju e-mail adresu ćete dobit sve informacije i novosti. Dobivene informacije će se koristiti samo za komunikaciju.

INTERAKTIVNA KARTA

Pronađite projektne partnere sličnih interesa u provedbi Programa suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMs je sustav praćenja s portalom za komunikacije namijenjen podršci prijavi, odobravanju, upravljanju i administraciji projekata i programa.

Na ovoj internetskoj stranici možete pronaći sve važne informacije o Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Iz navedenog programa je za razdoblje od 2014 do 2020 predviđeno 46.114.193,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za potrebe sufinanciranja prekograničnih projekata.

Najnovije vijesti

Kampanja povodom 30. godišnjice Interrega- virtualna izložba najboljih projekata

Kampanja povodom 30. godišnjice Interrega traje čitavu 2020. godinu, a njene glavne teme su susjedi, zeleno i mladi. Unutar svake od predloženih tema predstavljeno je 30 najboljih projekata i postignuća...

Interreg Project Slam – projekt HITRO među 8 najboljih u kategoriji „Svi imamo susjeda“

Na natjecanju Interreg Project Slam projekt HITRO, koji je sufinanciran u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, uvršten je među 8 najboljih projekata u kategoriji „Svi imamo susjeda“ te je ušao u slijedeći krug natjecanja...

COVID-19 SMJERNICE za projekte

Utjecaj koronavirusa COVID-19 na provedbu projekata definiramo kao višu silu. To stvara posebnu, neizbježnu situaciju koju je potrebno riješiti konkretnim mjerama za podršku našim korisnicima. Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska je radi prevladavanja poteškoća na projektima, koji su u provedbi, objavio smjernice za projekte.

Prijava na natjecanje »Interreg Project Slam 2020«

Pozivamo projekte da se prijave na natjecanje »Interreg Project Slam 2020«, koje je organizirano na inicijativu Interact-a. Projekti mogu sudjelovati u tri kategorije...

Novosti o projektima

U ovom će se odjeljku objavljivati najnovije informacije o odobrenim projektima, projektnim aktivnostima i rezultatima!

Zajedničko predstavljanje projekta In cultura veritas na međunarodnom turističkom sajmu u Beču

Projektni partneri su predstavili vinsko-turističku ponudu prekograničnog projektnog područja na međunarodnom turističkom sajmu Ferien Messe Wien 2020 u Beču, koji svake godine bilježi iznimnu posjećenost. Na sajmu je ove godine sudjelovalo oko 800 izlagača iz više od 80 zemalja svijeta...

ZAKLJUČNI DOGAĐAJ PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJU - PO KULINARSKOJ TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA

U utorak, 17. prosinca 2019. je u Novom Mestu izveden Zaključni događaj projekta Uživam tradicijo. Projekt se provodi od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019 u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 i sufinanciran je sa sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u visini 1.593.700,00 EUR...

Završna konferencija projekta MISTERION – Iskustvo tajne voda

U srijedu, 18. prosinca 2019. u Semiču se održala završna konferencija projekta Misterion - Iskustvo tajne voda. Projekt je proveden u zadnjih 30 mjeseci u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska 2014-2020, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 1.051.950,65 eura. Ukupna vrijednost projekta je 1.237.589,01 EUR...

Zajedno čuvamo bogatu baštinu rimskih obrambenih sustava

U sklopu partnerskog međudržavnog projekta CLAUSTRA+, u kući EU u Ljubljani održana je završna konferencija projekta CLAUSTRA+ (Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum), sufinanciranog u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, a na kojoj su projektni partneri predstavili glavne ciljeve projekta...