Izmjene dokumenta PRAG iz travnja 2014.

Obavještavamo vas kako je tijekom mjeseca travnja 2014. godine došlo do manjih izmjena dokumenta PRAG, te pripadajučih mu obrazaca. Sažetak praktičnog priručnika na hrvatskom jeziku koji vrijedi od travnja 2014. nalazi se u privitku.

Novu verziju PRAG priručnika i pripadajućih obrazaca na engleskom jeziku možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en Sažetak praktičnog priručnika (1.1M)

Važna napomena za projekte odobrene u sklopu 3. JP - dodatno objašnjenje u skladu sa dopisom EK

Članak 105a (2) Uredbe br. 1083/2006, koji je izmijenjen Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske, glasi:

"Postupci javne nabave vezani za operacije u okviru programa ili oni koji se odnose na velike projekte iz stavka 1., za koje je bio do datuma pristupanja već objavljen poziv na nadmetanje u Službenom listu Europske unije, provode se u skladu sa pravilima tog poziva. Članak 165. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 se ne primjenjuje. "

"Operacije koje nisu obuhvaćene u prvom i drugom podstavku i za koje su bili pozivi za dostavu projektnih prijedloga objavljeni u skladu s člankom 158. Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. ili za koje su projektni prijedlozi dostavljeni nadležnom tijelu prije datuma pristupanja i za koje bi bilo moguće zaključiti ugovor tek nakon tog datuma, provode se u skladu sa uvjetima i pravilima prihvatljivosti objavljenima u odgovarajućem javnom pozivu za projektne prijedloge ili uvjetima i pravilima o prihvatljivosti o kojima su potencijalni projektni partneri bili prethodno obaviješteni. "

To znači da za operacije odobrene u okviru 3. javnog poziva Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013 vrijede pravila prihvatljivosti koja su bila objavljena kao dio natječajne dokumentacije tog poziva. Vezano za javnu nabavu primjenjuju se pravila PRAG-a, osim za javne nabave gdje vrijede uredbe EU o javnoj nabavi te ujedno nacionalno zakonodavstvo ukoliko je ono u skladu s propisima EU-a, npr. u slučajevima u kojima financijski pragovi za javne nabave premašuju predviđene financijske pragove, koji su podložni promjenama.
Financijski pragovi su sljedeći:
Ugovor u području gradnje, ugovori o koncesijama za izvođenje radova, ugovori na području subvencioniranih radova 5.186.000 EUR
Svi ugovori o uslugama, sva natječaji, svi ugovori za subvencionirane usluge, svi ugovori za robu 207.000 EUR

Više informacija možete pronaći na: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm#maincontentSec2

Izmjene dokumenta PRAG iz siječnja 2013.

Obavještavamo Vas kako je tijekom mjeseca siječnja 2013. godine došlo do manjih izmjena dokumenta PRAG te njegovih obrazaca. Promjene se prvenstveno odnose na jezično i sadržajno usklađivanje dokumenta te pripadajućih mu obrazaca. Sažetak praktičnog priručnika na hrvatskom jeziku koji vrijedi od siječnja 2013. nalazi se u privitku. Sažetak praktičnog priručnika (288.4k)

Promjene PRAG - siječanj 2013.

S početkom ove godine došlo je do promjene graničnih vrijednosti pojedinih procedura koje se primjenjuju za potrebe provođenja postupka javne nabave koji se u okviru vanjskih aktivnosti financiraju iz zajedničkog proračuna Europske unije.

Nova verzija PRAG priručnika i pripadajućih obrazaca na slovenskom i hrvatskom jeziku bit će objavljena naknadno.

Novu verziju PRAG priručnika i pripadajućih obrazaca na engleskom jeziku možete pronaći na sljedećoj poveznici:http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do;jsessionid=pRVsQ4XXWWT2fCZh6pf2xqDMjk9NYL4sLpSpqfKycQw13pJrKXy7!172126273

Napominjemo kako se u slučaju natječaja koji su provođeni tijekom 2012. te još nisu završeni primjenjuje odredbe priručnika PRAG 2012.

Nove granične vrijednosti i postupke koji se primjenjuju od siječnja 2013. možete pronaći ovdje: PRAG - Nove granične vrijednosti (185.3k)

Novi PRAG - veljača 2012

Sažetak praktičnog priručnika na hrvatskom jeziku koji vrijedi od veljače 2012. možete pronaći u prilogu ispod. Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (1.3M)