Organ Upravljanja (OU)

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK),

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme,

Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Dimitrij Pur

Dimitrij Pur

Vodja Organa upravljanja

Telefon: +386 (0)1 400 3324

E-mail: dimitrij.pur@gov.si

Tanja Rener

Tanja Rener

Namestnica vodje Organa upravljanja

Telefon: +386 (0)1 400 3476

E-mail: tanja.rener@gov.si

mag. Vesna Resinovič

mag. Vesna Resinovič

Organ Upravljanja / Vodja programa

Telefon: +386 (0)1 400 3351

E-mail: vesna.resinovic@gov.si

Robert Fišer

Robert Fišer

Skrbnik za nepravilnosti pri organu upravljanja

Telefon: +386 (0)1 400 3165

E-mail: robert.fiser@gov.si