Skupni sekretariat

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK),

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Kotnikova 5

1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: +386 (0)1 400 3685

e-mail: si-hr.svrk@gov.si

 

Vodja skupnega sekretariata

Tadej Baškovič

Telefon: +386 (0)1 400 3685

E-mail: tadej.baskovic@gov.si

 

Tereza Černigoj

Telefon: +386 (0)1 400 3409

E-mail: tereza.cernigoj@gov.si

Barbara Krašovec

Telefon: +386 (01 400 3698

e-mail: barbara.krasovec@gov.si

 

 

PODRUŽNICI NA HRVAŠKEM

Območna pisarna v Krapini

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Območna pisarna v Buzetu

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske