NOVICE

Novice in dogodki v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice. Podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID

Poiščite projektne partnerje s podobni interesi v izvajanju Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMS je sistem za spremljanje s portalom za komuniciranje, namenjenim oddaji prijave, odobritvi, upravljanju in administraciji projektov in programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška Iz tega programa bo v obdobju 2014-2020 za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) namenjeno 46.114.193,00 EUR.

Zadnje novice

Slovenski in hrvaški partnerji skupaj zmanjšujejo poplavno ogroženost!

Ljubljana, 15. februar 2019 – Slovenija s sosednjo Hrvaško uresničuje številne uspešne čezmejne projekte, med katerimi so tudi strateški projekti FRISCO, ki skupaj na obeh straneh meje izvajajo aktivnosti zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečjih obmejnih rek...

Vesele praznike!

Vesele praznike in uspešno novo leto 2019 vam želijo Organ upravljanja in Skupni sekretariat PS Slovenija-Hrvaška 2014-2020!

7. zasedanje Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 12. decembra 2018 v Termah Čatež so se člani OzS seznanili s trenutnim stanjem izvajanja programa in odobrili še zadnji strateški projekt s strukturnimi ukrepi v okviru 1. prednostne osi programa (Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih) z akronimom...

Izvedena delavnica za poročanje v okviru 3. roka Odprtega javnega razpisa

28. novembra 2018 je v Ljubljani potekala delavnica na temo poročanja za projekte odobrene v okviru 3. roka Odprtega javnega razpisa. V okviru 3. roka Odprtega javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 je bilo odobrenih...

Novice projektov

V tem poglavju lahko najdete najnovejše informacije o odobrenih projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih.

EMERGENCY EuroRegion - »Predstavitev predloga protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov in primopredaja novega reševalnega vozila«

V okviru projekta z akronimom EMERGENCY EuroRegion, sofinanciranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, se je v sredo, 3. aprila 2019 v Umagu odvil javni dogodek »Predstavitev predloga protokola čezmejnega prevoza življenjsko...

S socialno aktivacijo 2SoKroG do več zaposlitev

Na obmejnem območju Slovenije in Hrvaške od lani teče projekt socialne aktivacije 2SoKroG, katerega dolgoročni cilj je spreminjanje življenjskih vzorcev ranljivih skupin, več zaposlitev in preprečevanje zdrsa v revščino...

Testiranje opreme na projektu LIVING CASTLES

V sklopu projekta “LIVING CASTLES ” so razvijalci na mobilnih platformah in inovativni tehnologiji Microsoft HoloLens, razvili...

Zaključna konferenca projekta ENJOYHERITAGE

V torek, 19. marca 2019, je v Evropskem domu v Zagrebu potekala zaključna novinarska konferenca v okviru projekta Enjoyheritage. Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje dediščine v smeri trajnostnega turizma za mlade, je uradno ime projekta, ki poteka...