NOVICE

Novice in dogodki v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice. Podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID

Poiščite projektne partnerje s podobni interesi v izvajanju Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMS je sistem za spremljanje s portalom za komuniciranje, namenjenim oddaji prijave, odobritvi, upravljanju in administraciji projektov in programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška Iz tega programa bo v obdobju 2014-2020 za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) namenjeno 46.114.193,00 EUR.

Zadnje novice

Dodatek k navodilom za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020

Obveščamo vas, da je na spletni strani objavljen Dodatek k navodilom za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020, ki se nanaša na uveljavljanje izdatkov za delo poslovodečih oseb...

Mednarodna izmenjava izkušenj s predstavniki programa čezmejnega sodelovanja Central Baltik

Ljubljana, 27. februar 2019 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi organa upravljanja za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška 2014–2020 gostila predstavnike...

2. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo nov razpis za predloge, ki bo odprt do 15. marca 2019 in naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA...

Slovenski in hrvaški partnerji skupaj zmanjšujejo poplavno ogroženost!

Ljubljana, 15. februar 2019 – Slovenija s sosednjo Hrvaško uresničuje številne uspešne čezmejne projekte, med katerimi so tudi strateški projekti FRISCO, ki skupaj na obeh straneh meje izvajajo aktivnosti zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečjih obmejnih rek...

Novice projektov

V tem poglavju lahko najdete najnovejše informacije o odobrenih projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih.

Tudi dediščina Jastrebarskega in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse. Projekt - kulTura

V okviru projekta kulTura je bila oblikovana turistična tura, za obiskovalce obeh področij, s scenarijem ogledov po objektih kulturne dediščine in ključnimi 'cool' točkami, ki so zanimive zaradi dediščine, gastronomije in umetnosti...

ENRAS, prvi primer čezmejnega zagotavljanja varnosti pred radioaktivnim sevanjem za državi Slovenijo in Hrvaško

Na Institutu “Jožef Stefan” so danes predstavili projekt ENRAS, ki pomeni prvi primer čezmejnega zagotavljanja varnosti pred radioaktivnim sevanjem za državi Slovenijo in Hrvaško. V usposabljanje bo vključenih več kot 60 intervencijskih enot v programskem območju čezmejnega sodelovanja, ki bodo povezane v enoten sistem...

EMERGENCY EuroRegion - »Predstavitev predloga protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov in primopredaja novega reševalnega vozila«

V okviru projekta z akronimom EMERGENCY EuroRegion, sofinanciranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, se je v sredo, 3. aprila 2019 v Umagu odvil javni dogodek »Predstavitev predloga protokola čezmejnega prevoza življenjsko...

S socialno aktivacijo 2SoKroG do več zaposlitev

Na obmejnem območju Slovenije in Hrvaške od lani teče projekt socialne aktivacije 2SoKroG, katerega dolgoročni cilj je spreminjanje življenjskih vzorcev ranljivih skupin, več zaposlitev in preprečevanje zdrsa v revščino...