On this website you can find all important information on Operational Programme Slovenia-Croatia 2007-2013. For co-financing cross-border projects in the period 2007-2013 44.774.910,00 EUR is assigned from the European Regional Development Fund (ERDF).

News

Revised Cooperation Programme INTERREG V-A Slovenia-Croatia 2014-2020 submitted to the EC

31.07.2015

On 31 July 2015 the revised Cooperation Programme INTERREG V-A Slovenia-Croatia was submitted to the European Commission (EC).

The approval of the Cooperation Programme INTERREG V-A Slovenia-Croatia by the EC is expected at the end of September. The Open Call is expected to be launched at the end of the year 2015.

All further information will be available on our website in due time.   more

Srečanje o možnostih in priložnostih, ki jih prinaša program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

06.07.2015

Srečanje o možnostih in priložnostih, ki jih prinaša program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Agencija za ruralni razvoj Istre AZRRI v sodelovanju s Službo Vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Istarsko županijo in Občino Pivka je organiziralo 1.7.2015 v Parku vojaške zgodovine srečanje o možnostih in priložnostih, ki jih za podeželska območja čezmejnega prostora prinaša program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Na osnovi izkušenj čezmejnih projektov APRO in ZOOB so bila predstavljena razmišljanja za skupno delo v 2014 – 2020. V novem obdobju se bo nadaljevalo ''odpiranje mej'' na področjih zmanjšanja poplavne ogroženosti, ohranjanja in trajnostne rabe naravne (op. več kot 60 odstotkov obmejnega območja je v Naturi 2000) in kulturne dediščine in sodelovanja javnih služb za zagotovitev kvalitetnega dostopa do javnih storitev prebivalcem obmejnega območja. Izbrana področja sledijo ciljem, ki jih brez sodelovanja med partnerji na obeh straneh mej ne bi bilo mogoče doseči.   more