Slovenian Regional Development Fund

Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slovenia
www.srrs.si