Slovenski regionalno razvojni fond

Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slovenija
www.srrs.si