Ministarstvo za koheziju i regionalni razvoj
Ured za Interreg i financijske mehanizme
Sektor za Interreg
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt osoba: Vesna Silič

tel. +386 (0)1 400 3474
e-pošta: vesna.silic@gov.si

Kontakt osoba (zamjenica): Mojca Krisch

tel. +386 (0)1 400 3215
e-pošta: mojca.krisch@gov.si

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Uprava za Europsku teritorijalnu suradnju
Sektor za koordinaciju programa Europske teritorijalne suradnje i makroekonomske strategije
Služba za prekograničnu suradnju
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Alen Malnar

tel. +385 (0)1 6471 272
e-pošta: alen.malnar@mrrfeu.hr

Kontakt osoba: Perica Gabrić

tel. +385 (0)1 6400 689
e-pošta: perica.gabric@mrrfeu.hr