Odbor za praćenje (OzP) Interreg Programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. uspostavljen je 9. studenoga 2022. te se sastoji od predstavnika iz obje države članice, Slovenije i Hrvatske. Sastav Odbora za praćenje sporazumno su dogovorili programski partneri koji predstavljaju države članice.

Odbor za praćenje usmjerava program, nadzire kvalitetu i učinkovitost njegove provedbe te odlučuje o odobrenju ili odbijanju projekata za sufinanciranje. Osim toga, Odbor za praćenje preuzeo je zadaće i odgovornosti za Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Sastanci Odbora za praćenje održavat će se naizmjenice u objema državama članicama. Odbor za praćenje sastaje se najmanje jednom godišnje i preispituje provedbu Programa i napredak prema postizanju njegovih ciljeva. Detaljno ispituje sva pitanja koja utječu na provedbu Programa i donosi odluku o svakoj izmjeni Programa koju predloži Upravljačko tijelo ili na vlastiti prijedlog Odbora.

Članovi Odbora za praćenje

Poslovnik

  • Molimo pogledajte Poslovnik Odbora za praćenje.

    Poslovnik

Odluke Odbora za praćenje