Ministarstvo za koheziju i regionalni razvoj
Sektor za kontrolu i vrednovanje
Odjel za kontrolu programa Interreg i financijskih mehanizma
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: kontrola.si-hr.mkrr@gov.si

Kontakt osoba: Dušan Kotnik
tel. +386 (0)1 400 3424
e-mail: dusan.kotnik1@gov.si

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Uprava za Europsku teritorijalnu suradnju
Sektor za prvostupanjsku kontrolu
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Ines Horvat
e-mail: Interreg_si-hr@mrrfeu.hr