Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Sektor za kontrolo in vrednotenje
Oddelek za kontrolo programov Interreg in finančnih mehanizmov
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: kontrola.si-hr.mkrr@gov.si

Kontaktna oseba: Dušan Kotnik
Tel. +386 (0)1 400 3424
E-pošta: dusan.kotnik1@gov.si

Ministrstvo za regionalni razvoj in sklade Evropske unije
Sektor za prvostopenjsko kontrolo
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvaška
E-pošta: interreg_si-hr@mrrfeu.hr

Kontaktna oseba: Ines Horvat
E-pošta: Interreg_si-hr@mrrfeu.hr