Za boljšo pripravo projektne ideje in izvedbo projekta vas prosimo za natančnost pri naslednjih dokumentih.

Navodila za standardne projekte

Navodila za projekte manjšega obsega

Predloge programa

Da bi pravilno upoštevali zahteve glede prepoznavnosti, morajo projektni partnerji, med drugim tudi, javno namestiti vsaj en plakat velikosti najmanj A3 ali enakovreden elektronski prikazovalnik (na lokacijah projektnih partnerjev), da se poudari podpora Interreg.

Predloga za A3 plakat: