Revizijski organ

Revizijsko telo

Ministrstvo za finance
Urad za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 (0)1 369 6900
Agencija za revizijo sistema izvajanja programov EU
Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb, Hrvaška
Tel: +385 (0)1 4585 999
E-pošta: pisarnica@arpa.hr