Revizorsko tijelo

Tijelo za reviziju

Ministarstvo financija Republike Slovenije
Ured za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel. +386 (0)1 369 6900
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 4585 999
e-pošta: pisarnica@arpa.hr