Logotip Interreg Programa i brendiranje

Jedan od ciljeva programskog razdoblja 2021.-2027. jest poboljšati vidljivost oznake  Interreg i povezanih programa. Stoga je logotip programa najvažniji element vizualnog identiteta Interreg Programa Slovenija-Hrvatska u tekućem programskom razdoblju.

Kako bi se ispunili zahtjevi koje je postavila Europska komisija, program je donio Sveobuhvatan priručnik za grafički identitet (eng. Comprehensive Graphic Identity Manual) kojim se definira obvezni logotip programa i njegova uporaba. Logotip programa korisnici moraju koristiti tijekom cijele provedbe projekta, dakle u svim dokumentima, na internetskoj stranici (ako je primjenjivo), u komunikaciji povezanoj s projektom, na događajima, na publikacijama itd.

Za više informacija molimo pogledajte 6. dio Priručnika za korisnike – Komunikacija i vidljivost.