Članovi Odbora za praćenje

9. studenog 2022. godine osnovan je Odbor za praćenje Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Zadnje ažuriranje: siječanj 2024.