Interreg Program VI-A Slovenija-Hrvatska

Prekogranična suradnja između Slovenije i Hrvatske podržana je od 2003. godine uz pomoć nekoliko instrumenata EU-a, počevši od PHARE/CARDS (2003.), zatim trilateralnim Programom za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska (2004.-2006.) i Instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA) CBC (2007.-2013.). Administrativni i provedbeni sporazumi uvedeni u svakom programskom razdoblju, poput zajedničkog poziva na dostavu projektnih prijedloga, zajedničkih projekata, načela vodećeg partnera i doprinosa za uklanjanje važnih prepreka postepeno su poboljšali uvjete za suradnju.

Cilj programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. usmjeren je na postizanje očuvane, otporne i povezane prekogranične regije, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika. U okviru Programa predviđa se uzajamno učenje i zajedničke aktivnosti u cilju uvođenja promjena u svim prioritetnim područjima, prije svega radi ponovnog povezivanja prekograničnih područja, razumijevanja trenutačnih zajedničkih potreba i prijetnji koje donosi stvarnost koja se ubrzano mijenja, kao i suradnje u cilju poboljšanja otpornosti i prilagodljivosti stanovnika, organizacija i zajednica, čime se programskom području pomaže da postane zelenije i da se digitalizira, te tako pripremi za budućnost.

Programsko područje

Programsko područje programa Interreg Slovenija-Hrvatska obuhvaća 17 NUTS 3 regija, odnosno devet NUTS 3 regija u Sloveniji te osam NUTS 3 regija u Hrvatskoj:

– Slovenija: statističke regije Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska i Primorsko-notranjska;

– Hrvatska: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija te Grad Zagreb.

Programskim područjem obuhvaćena je površina od 31 728 km2 (Slovenija: 46,6 %, Hrvatska: 53,4 %). Područje obuhvaća znatan dio slovenskog teritorija (73 %) i gotovo trećinu teritorija Hrvatske (30 %). Kopnena granica između Slovenije i Hrvatske duga je oko 657 km.

Proračun i financijski plan

Ukupni programski proračun iznosi 52,3 milijuna eura od kojih 41,8 milijun eura dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Prioriteti 1., 2. i 3.  provest će se kroz otvorene pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Program može sufinancirati projekte do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Proračun se dijeli po prioritetima kako slijedi: 

Prednostne naloge in specifični cilji