Za bolju pripremu projektne ideje i provedbu projekta molimo vas da budete precizni kod sljedećih dokumenata.

 

Upute za standardne projekte

Upute za male projekte

Predložci programa

Kako bi pravilno ispunili zahtjeve vezane uz vidljivost, projektni partneri moraju, između ostalog, javno postaviti najmanje jedan plakat veličine najmanje A3 ili istovrijedni elektronički zaslon (na lokacijama projektnih partnera) da se naglasi potpora Interreg-a.

Predložak za A3 plakat: