Organ upravljanja

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Urad za Interreg in finančne mehanizme

Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Skupni sekretariat Interreg Programa Slovenija-Hrvaška
Kotnikova 5
1000 Ljubljana, Slovenija

Mojca Aljančič
Mojca AljančičVodja Organa upravljanja
Tel: +386 (0)1 400 3524
E-pošta: mojca.aljancic@gov.si
mag. Vesna Engelman
mag. Vesna EngelmanOrgan upravljanja / vodja programa
Tel: +386 (0)1 400 3351
E-pošta: vesna.engelman@gov.si