Organizacijska struktura

Več o organizacijski strukturi Interreg Programa Slovenija-Hrvaška

Naš tim

Več o Organu upravljanja in Skupnem sekretariatu Interreg Programa Slovenija-Hrvaška

Programska telesa

Nacionalni organi, Nacionalna kontrola, Telo, ki opravlja računovodsko funkcijo, Revizijski organ/Revizijsko telo, Odbor za spremljanje