Nacionalni organi

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Urad za Interreg in finančne mehanizme
Sektor za Interreg
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontaktna oseba: Vesna Silič
Tel. +386 (0)1 400 6474
E-pošta: vesna.silic@gov.si

Kontaktna oseba (namestnica): Mojca Krisch
Tel. +386 (0)1 400 3215
E-pošta: mojca.krisch@gov.si

Ministrstvo za regionalni razvoj in sklade Evropske unije
Direktorat za evropsko teritorialno sodelovanje
Sektor za koordinacijo programov evropskega teritorialnega sodelovanja in makroregionalnih strategij
Služba za čezmejno sodelovanje
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvaška

Kontaktna oseba: Alen Malnar
Tel. +385 (0)1 6471 272
E-pošta: alen.malnar@mrrfeu.hr

Kontaktna oseba: Perica Gabrić
Tel. +385 (0)1 6400 689
E-pošta: perica.gabric@mrrfeu.hr

Nacionalna kontrola

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Sektor za kontrolo in vrednotenje
Oddelek za kontrolo programov Interreg in finančnih mehanizmov
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: kontrola.si-hr.mkrr@gov.si

Kontaktna oseba: Dušan Kotnik
Tel. +386 (0)1 400 3424
E-pošta: dusan.kotnik1@gov.si

Ministrstvo za regionalni razvoj in sklade Evropske unije
Sektor za prvostopenjsko kontrolo
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvaška
E-pošta: interreg_si-hr@mrrfeu.hr

Kontaktna oseba: Ines Horvat
E-pošta: Interreg_si-hr@mrrfeu.hr

Telo, ki opravlja računovodsko funkcijo

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slovenija
www.srrs.si

Revizijski organ / Revizijsko telo

Revizijski organ

Revizijsko telo

Ministrstvo za finance
Urad za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.mf.gov.si
Agencija za revizijo sistema izvajanja programov EU
Agencija za revizijo sistema izvajanja programov EU
Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb, Hrvaška
Tel: +385 (0)1 4585 999
E-pošta: pisarnica@arpa.hr

Odbor za spremljanje

9. novembra 2022 je bil ustanovljen Odbor za spremljanje Interreg Programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027. 

 

Nazadnje posodobljeno: maj 2024