Nacionalna tijela

Ministarstvo za koheziju i regionalni razvoj
Ured za Interreg i financijske mehanizme
Sektor za Interreg
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Kontakt osoba: Vesna Silič
tel. +386 (0)1 400 6474
e-pošta: vesna.silic@gov.si

Kontakt osoba (zamjenica): Mojca Krisch
tel. +386 (0)1 400 3215
e-pošta: mojca.krisch@gov.si

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Uprava za Europsku teritorijalnu suradnju
Sektor za koordinaciju programa Europske teritorijalne suradnje i makroekonomske strategije
Služba za prekograničnu suradnju
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Alen Malnar
tel. +385 (0)1 6471 272
e-pošta: alen.malnar@mrrfeu.hr

Kontakt osoba: Perica Gabrić
tel. +385 (0)1 6400 689
e-pošta: perica.gabric@mrrfeu.hr

Nacionalna kontrola

Ministarstvo za koheziju i regionalni razvoj
Sektor za kontrolu i vrednovanje
Odjel za kontrolu programa Interreg i financijskih mehanizma
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-pošta: kontrola.si-hr.mkrr@gov.si

Kontakt osoba: Dušan Kotnik
tel. +386 (0)1 400 3424
e-pošta: dusan.kotnik1@gov.si

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Uprava za Europsku teritorijalnu suradnju
Sektor za prvostupanjsku kontrolu
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska
e-pošta: interreg_si-hr@mrrfeu.hr

Kontakt osoba: Ines Horvat
e-pošta: Interreg_si-hr@mrrfeu.hr

Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju

Slovenski regionalno razvojni fond

Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slovenija
www.srrs.si

Tijela za reviziju

Revizorsko tijelo

Tijelo za reviziju

Ministarstvo financija Republike Slovenije
Ured za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.mf.gov.si
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 4585 999
e-pošta: pisarnica@arpa.hr

Odbor za praćenje

Dana 9. studenoga 2022. osnovan je Odbor za praćenje Programa Interreg Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027.

Zadnje ažuriranje: svibanj 2024.