Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Urad za Interreg in finančne mehanizme
Sektor za Interreg
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontaktna oseba: Vesna Silič

Tel. +386 (0)1 400 3474
E-pošta: vesna.silic@gov.si

Kontaktna oseba (namestnica): Mojca Krisch

Tel. +386 (0)1 400 3215
E-pošta: mojca.krisch@gov.si

Ministrstvo za regionalni razvoj in sklade Evropske unije
Direktorat za evropsko teritorialno sodelovanje
Sektor za koordinacijo programov evropskega teritorialnega sodelovanja in makroregionalnih strategij
Služba za čezmejno sodelovanje
Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvaška

Kontaktna oseba: Alen Malnar

Tel. +385 (0)1 6471 272
E-pošta: alen.malnar@mrrfeu.hr

Kontaktna oseba: Perica Gabrić

Tel. +385 (0)1 6400 689
E-pošta: perica.gabric@mrrfeu.hr