FoRESisT

Pregled projekta

Prijegled projekta

Ohranjanje in vrednotenje gozdnih in kmetijskih ekosistemov v čezmejnem območju

Cilj projekta FoRESisT je izboljšati stanje ohranjenosti habitatov, podpreti biotsko raznovrstnost in ovrednotiti storitve ekosistema zlasti v povezavi z gozdovi, kmetijskimi in sladkovodnimi habitati. V okviru projekta bodo potekale obsežne aktivnosti za zaščito gozdnih in kmetijskih ekosistemov na območju Opatije (na Dobreću), na otoku Krku in na območju Krasa.

Očuvanje i vrednovanje šumskih i poljoprivrednih ekosustava na prekograničnom području

Projekt FoRESisT ima za cilj poboljšati status očuvanosti staništa, podržati biološku raznolikost i vrednovati usluge ekosustava posebno u odnosu na šume, poljoprivredna i slatkovodna staništa. Provedene će biti opsežne aktivnosti zaštite šumskih i poljoprivrednih ekosustava na području Opatije (na Dobreću), na otoku Krku i na području Krasa.

Vodilni / Vodeći partner

Grad Opatija

Projektno partnerstvo

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o

Hrvatski šumarski institut

Gozdarski inštitut Slovenije

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Nativa, Inštitut za trajnostno rast

Učinki projekta

Ishodi projekta

Skupna čezmejna strategija za ohranjanje gozdnih in kmetijskih ekosistemov

Pogodba o sodelovanju strokovne skupine FoRESisT

Pilotni ukrepi za ohranjanje gozdnih in kmetijskih ekosistemov

Model trajnosti in prenosljivosti ukrepov ohranjanja gozdnih in kmetijskih ekosistemov

Strategija vrednotenja ekosistemskih storitev

Skupno organiziran javni čezmejni dogodek

Zajednička prekogranična strategija očuvanja šumskih i poljoprivrednih ekosustava

Sporazum o suradnji Ekspertne skupine FoRESisT

Pilot-djelovanja očuvanja šumskih i poljoprivrednih ekosustava

Model održivosti i prenosivosti mjera očuvanja šumskih i poljoprivrednih ekosustava

Strategija vrednovanja usluga ekosustava

Zajednički organiziran javni prekogranični događaj

Sredstva projekta: 1.474.765,94 EUR
ESRR sredstva: 1.179.812,73 EUR

Budget projekta: 1.474.765,94 EUR
EFRR sredstva: 1.179.812,73 EUR

Trajanje projekta

Začetek projekta: 1. 3. 2024

Zaključek projekta: 31. 8. 2026

Trajanje projekta

Početak projekta: 1. 3. 2024

Zaključak projekta: 31. 8. 2026

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Kontakti projekta

Grad Opatija
A: HR-51410 Opatija, Maršala Tita 3
E: natali.iskra@opatija.hr