3. javni poziv na dostavu prijedloga projekata

Novi plan nabave – tablica

Tablica koja je ranije objavljena na našoj internetskoj stranici zamjenjuje se tablicom u prilogu.

Plan nabave – tablica (44.5k)

Objava tablica za ispunjavanje uvjeta za uvjetno odobrene projekte unutar 3. Poziva

Molimo Vas da sa ovog mrežnog mjesta preuzmete tablice koje je potrebno ispuniti u svrhu ispunjavanja uvjeta. Napominjemo da se navedene tablice kao i obaveza njihova ispunjavanja odnose samo na uvjetno odobrene projekte unutar 3. poziva na dostavu prijedloga projekata OP IPA SI-HR 2007.-2013., i to na način kako je zahtijevano u dokumentu “OBAVIJEST O IZBORU PRIJAVE S NAVEDENIM DODATNIM UVJETIMA”.

Detaljan opis planiranih vanjskih usluga (49.5k)

Detaljan opis planiranih investicija (49.5k)

Plan nabave – tablica (46k)

Objava 3. poziva na dostavu prijedloga projekata

Ovjde možete pronaći natječajnu dokumentaciju 3. poziva na dostavu prijedloga projekata OP IPA SI-HR 2007-2013 od dana 3.2.2012

3. JR (1.2M)

OP IPA SI-HR 2007-2013 (1.1M)

PIM SI-HR 2007-2013 (588.6k)

Prijavni obrazac A (1010k)

Prijavni obrazac B (469k)

Naljepnica (29.5k)

Pogodba o sofinanciranju (1.7M)

Sporazum o partnerstvu (351k)