Arhiv kategorij: Novice

Uradne ure Skupnega tehničnega sekretariata

Obveščamo vas, da na Skupnem tehničnem sekretariatu Operativnega programa SI-HR 2007-2013 uvajamo uradne ure. V času uradnih ur, ki bodo potekale torek in četrtak med 8:30 in 12:30 uro, bo Skupni tehnični sekretariat odgovarjal na telefonske klice in na prejeta e-sporočila.

Obvestilo

Obveščamo vas, da bodo v naslednjih dneh skrbniki pogodb OP Slovenija – Hrvaška 2007-2013 zaradi selitve v druge prostore težje dosegljivi. Hvala za razumevanje. STS OP Slovenija – Hrvaška 2007-2013

Javna razprava o osnutku programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Slovenija in Hrvaška aktivno pripravljata Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za programsko obdobje 2014-2020. Vsebino programa sodelovanja opredeljujejo relevantne evropske uredbe in strategije, upoštevajoč nacionalne potrebe obeh držav na čezmejnem programskem območju, k sodelovanju pa vabimo tudi zainteresirano javnost. Vabimo vas, da se vključite v javno razpravo in pomagate sooblikovati program sodelovanja tako, da bo v čim večji meri upošteval potrebe svojih ciljnih skupin in tako pripomogel k izboljšanju možnosti za delo in rast ter kakovosti življenja prebivalcev na obeh straneh meje. Vaše stališče na osnutek Programa sodelovanja podate tako, da izpolnite priloženi e-obrazec in ga najkasneje do 13. 3. 2015 posredujete na naslov jts-si-hr.svlr@gov.si (kontaktna oseba: Gordana Stanišić). Prejeta mnenja bomo smiselno upoštevali pri pripravi končnega dokumenta Programa sodelovanja

Obrazec – javna razprava
Osnutek programa sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2014-2020

Delavnica v Celju

Obveščamo vas, da bomo zaradi velikega števila prijav delavnicov Celju izvedli na drugi lokaciji, in sicer v veliki dvorani Celjskega Doma, Krekov trg 3 (nasproti železniške postaje Celje), 3000 Celje. Srečamo se torej v četrtek, 22. januarja 2015 ob 9.30, v dvorani Celjskega Doma. Prijav ne sprejemamo več zaradi zapolnitve mest.

Vabilo na delavnice o poročanju

Spoštovani, vabimo vas na delavnice o poročanju, ki jih organiziramo v okviru 3. javnega razpisa Operativnega programa SI-HR 2007-2013. Prva delavnica bo potekala 24.11.2014 v Zagrebu za projektne partnerje iz Hrvaške, druga pa 25.11.2014 v Ljubljani za projektne partnerje iz Slovenije. Gradivo za delavnice bo objavljeno na spletni strani programa 20.11.2014. Prosimo vas, da si gradivo natisnete in prinesete s seboj na delavnice, da boste lažje spremljali predstavitve. Prosimo vas, da o tem obvestite vse projektne partnerje.

VABILO
Obrazec za prijavo
VABILO

Aktivnosti v okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška v polnem teku

V zvezi z zamudami v okviru 3. javnega razpisa programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 2007-2013, ki je bil objavljen februarja 2012 in je nanj prispelo 228 projektnih vlog od katerih je skupni nadzorni odbor zaradi kadrovskih in administrativnih težav šele decembra 2013 pogojno odobril 38 projektov in zahteval številne dodatne pogoje, katere je potrebno izpolniti pred podpisom pogodbe, pojasnjujemo: da je bilo do danes, 8. oktobra 2014, podpisanih 25 pogodb, ostale pa so v pregledu oz. se čakajo na dopolnitve. SVRK torej pospešeno vodi aktivnosti na tem področju in odpravlja zamude, ki so nastale zaradi kadrovske podhranjenosti Skupnega tehničnega sekretariata, ki se že od leta 2012 sooča z veliko fluktuacijo in odhodi kadrov. K temu so pripomogle tudi številne menjave v notranji in zunanji organizacijski strukturi (ukinitev Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in pridružitev Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo), kar je povzročilo diskuniteto dela, prilagojenega črpanju EU kohezijskih sredstev. Vodstvo nove Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je bila ustanovljena 1. 3. 2014, je pričelo z odpravljanjem težav v okviru programa. Z notranjimi prerazporeditvami so bile zagotovljene dodatne kadrovske okrepitve; delo in notranje procese smo pospešili, tudi v izogib podobnim primerom v prihodnosti, ki so nedopustni. Postopek podpisa pogodb se je začel v mesecu avgustu in se bo zaključil predvidoma do sredine oktobra 2014. Poudarjamo pa še, da zaradi preteklih zamud programu ne grozi izguba EU sredstev in prepričani smo, da bomo pri nadaljnjem črpanju sredstev maksimalno uspešni.