3. skupni javni razpis za izbor projektov

Novo tabelo vezano na načrt javnih naročil

Tabelo, ki je že objavljena na naši spletni strani se zamenjava s tabelo v prilogi.

NAČRT JAVNIH NAROČIL – TABELA (44.5k)

Objava tabel o izpolnjevanju pogojev za pogojno odobrene projekte v okviru 3. javnega razpisa

Prosimo vas, da s tega spletnega mesta prevzamete tabele, katere je potrebno izpolniti skupaj z izpolnitvijo pogojev. Naj vas opomnimo, da se objavljene tabele in njihovo izpolnjevanje nanaša samo na pogojno odobrene projekta znotraj 3. javnega razpisa OP IPA SI-HR 2007-2013 ter da je potrebno omenjene tabele izpolniti v skladu z navodili navedenimi v »OBVESTILU O IZBORU VLOGE Z NAVEDBO DODATNIH POGOJEV«.

Podroben opis načrtovanih stroškov za zunanje izvajalce (49.5k)

Podroben opis načrtovanih investicij (49.5k)

Načrt javnih naročil – tabela (46k)

Objava 3. javnega razpisa OP IPA SI-HR 2007-2013

Tu lahko najdete razpisno dokumentacijo 3. javnega razpisa OP IPA SI-HR 2007-2013 z dne 3.2.2012.

3. JR (181.8k)

OP IPA SI-HR 2007-2013 (1.1M)

PIP SI-HR 2007-2013 (583.8k)

Prijavnica del A (1010k)

Prijavnica del B (469k)

Pogodba o sofinanciranju (286.5k)

Sporazum o partnerstvu (288.3k)

Nalepka (29.5k)