1. skupni javni razpis za izbor projektov

1. javni razpis OP IPA SI-HR 2007-2013

Prvi javni razpis Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 je bil objavljen 20. 6. 2008, zaključil pa se je 20. 10. 2008.

Dopolnitev razpisne dokumentacije 1. JR OP IPA SI-HR 2007-2013 (14. 10. 2008)

Dopolnitev razpisne dokumentacije 1. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija- Hrvaška 2007-2013, ki se nanaša na POPRAVEK PRIJAVNICE – DEL B z dne 14. 10. 2008.

Popravek 1. JR OP IPA SI-HR 2007-2013 (194.4k)

Prijavnica del B – Prijavni obrazac del B OP IPA SI-HR 2007-2013 novo (416.5k)

Dopolnitve sprememb razpisne dokumentacije 1. JR OP IPA 2007-2013 (10. 10. 2008)

Dopolnitev sprememb 1. javnega razpisa in razpisne dokumentacije v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 objavljenega 20. junija 2008 in njegovih sprememb objavljenih 3. oktobra 2008 (UL RS št. 94/2008).

1. JR IPA SI-HR 2007-2013 novo (1.1M)

Dopolnitev popravkov 1. JR OP IPA SI-HR 2007-2013 (156.5k)

OP IPA SI-HR 2007-2013 novo (1.7M)

PIP OP IPA SI-HR 2007-2013 novo (819.1k)

Prijavnica del A – Prijavni obrazac dio A OP IPA SI-HR 2007-2013 novo (538k)

Prijavnica del B – Prijavni obrazac dio B OP IPA SI-HR 2007-2013 (396.5k)

Pogodba o sofinanciranju OP IPA 2007-2013 (290.9k)

Sporazum o partnerstvu OP IPA SI-HR 2007-2013 (157.8k)

Nalepka za ovojnico (24.5k)

Spremembe razpisne dokumentacije 1. JR OP IPA SI-HR 2007-2013 (3. 10. 2008)

Spremembe razpisne dokumentacije 1. JR za izbor projektov v okviru OP IPA SI-HR 2007-2013 z dne 3. 10. 2008, objavljenega 20. junija 2008.

1. JR IPA SI-HR 2007-2013 (1.1M)

Popravki 1. JR OP IPA SI-HR 2007-2013 (844.4k)

OP IPA SI-HR 2007-2013 (1.7M)

PIP OP IPA SI-HR 2007-2013 (1.7M)

Prijavnica del A – Prijavni obrazac dio A OP IPA SI-HR 2007-2013 (538.5k)

Prijavnica del B – Prijavni obrazac dio B OP IPA SI-HR 2007-2013 (400k)

Pogodba o sofinanciranju OP IPA 2007-2013 (290.9k)

Sporazum o partnerstvu OP IPA SI-HR 2007-2013 (157.8k)

Nalepka za ovojnico (24.5k)

Razpisna dokumentacija, objavljena v Uradnem listu dne 20. 6. 2008

Tu lahko najdete razpisno dokumentacijo z dne 20. 6. 2008.

1. JR IPA SI-HR 2007-2013 (178.7k)

OP IPA SI-HR 2007-2013 (1.7M)

PIP OP IPA SI-HR 2007-2013 (1.7M)

Pogodba o sofinanciranju OP IPA SI-HR 2007-2013 (290.9k)

Prijavnica del A – Prijavni obrazac dio A OP IPA SI-HR 2007-2013 (520k)

Prijavnica del B – Prijavni obrazac dio B OP IPA SI-HR 2007-2013 (316k)

Sporazum o partnerstvu OP IPA SI-HR 2007-2013 (157.8k)