Informativni dogodki

Tu lahko najdete vse informacije, povezane z informativnimi dogodki, ki so vezane na 1. javni razpis OP IPA SI-HR 2007-2013.

Vse dokumente, ki se nanašajo na informativna dogajanja in delavnice, lahko najdete na spodnjih povezavah. Gradivo za hrvaške projektne partnerje najdete na hrvaški različici spletne strani.

PODPIS POGODB O SOFINANCIRANJU ZA PROJEKTE ODOBRENE V 1. JR OP IPA SI-HR 2007-2013

Slavnostni podpis pogodb za odobrene projekte OP IPA SI-HR 2007-2013

Dnevi odprtih vrat

Tu lahko najdete objavo dnevov odprtih vrat.

Dnevi odprtih vrat (235.5k)

Podaljšanje dnevov odprtih vrat (21k)

Delavnice

Tu lahko najdete najavo delavnic na slovenski in hrvaški strani.

Delavnice- Slovenija (275k)

Delavnice – Hrvaška (54.5k)

Uvodna prireditev Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Tu lahko najdete gradivo uvodne prireditve Operativnega programa čezmejenega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki je potekala 15. septembra 2008 na Otočcu.

Vabilo (236k)

Program (241k)

1. javni razpis_SI (2.1M)

1. poziv za dostavu projekata_HR (2.1M)

Čezmejno sodelovanje v Sloveniji_EN (935.4k)

Evropska komisija – IPA_EN (490.2k)

Razpisna dokumetacija_HR (879.1k)

Operativni program SI-HR 2007-2013_EN (1.3M)

PIM OP IPA SI-HR 2007-2013_HR (1.8M)

PIM OP IPA SI-HR 2007-2013_SI (1.8M)

Upravičeni stroški_HR (1.8M)

Razpisna dokumentacija _SI (877.4k)

Upravičeni stroški_SI (1.8M)