Kontakt

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko
Skupni tehnični sekretariat Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 400 3342
Fax: +386 (0)1 3201 301
E-mail: si-hr.svrk@gov.si