Nacionalni organ

Urška Trojar
Nacionalni organ v Sloveniji

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko

Tel.: +386 (0)1 400 3475
E-pošta: urska.trojar@gov.si

Vesna Silič
Nacionalni organ v Sloveniji

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko

Tel.: +386 (0)1 400 3474
E-pošta: vesna.silic@gov.si

Glavna vloga nacionalnega organa v Sloveniji je skrbništvo nacionalnih pogodb, planiranje sredstev državnega proračuna za operacije, pomoč projektnim partnerjem pri pripravi projektov in pri izvajanju operacij ter spremljanje in poročanje o državnih pomočeh. V kolikor potrebujete kot projektni partnerji pomoč pri izvajanju operacij (pripravi poročil), kakor tudi pri pripravi novih projektov, se lahko obrnete na zgoraj navedeni kontaktni osebi.

Pavle Plamenac
Nacionalni organ na Hrvaškem

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

Tel.: +385 (0)1 6447 458
Fax: +385 (0)1 6303 216
E-pošta: pavle.plamenac@mrrfeu.hr