Organizacijska struktura

ORGAN UPRAVLJANJA (OU)
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana

SKUPNI TEHNIČNI SEKRETARIAT (STS)
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 400 3342

E-pošta: jts-si-hr.svlr@gov.si

ORGAN ZA POTRJEVANJE (OP)
Javni sklad RS za regionalni razvoj
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Tel.: +386 (0)1 836 19 53
Fax: +386 (0)1 836 19 56

REVIZIJSKI ORGAN (RO)
Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 01 369 69 00
Fax: +386 01 369 69 14

SKUPNI NADZORNI ODBOR (SNO)
Redni člani
Opazovalci
Evropska komisija