Podpisana prva pogodba o sofinanciranju projektov z rezervne lestvice v okviru 3. javnega razpisa

15.4.2015 je v Ljubljani potekal podpis prve pogodbe o sofinanciranju za projekt “ZAŠČITA IN REŠEVANJE”. Projekt bo skupaj s še 10 projekti z rezervne lestvice sofinanciran v okviru 3. javnega razpisa EU čezmejnega programa med Slovenijo in Hrvaško za obdobje SI-HR 2007-2013, ki vključujejo aktivnosti s področja turizma in razvoja podeželja, razvoja podjetništva, socialne integracije, varstva okolja ter ohranjanja območij varstva narave in kulturne dediščine.