Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 posredovan Evropski komisiji

31 marca je bil na Evropsko komisijo (EK) oddan Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Odločitev oz. morebitne pripombe na vsebino dokumenta s strani EK pričakujemo v roku 3 mesecev. O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani.

CP Interreg V-A SI-HR 2014 – 2020