Srečanje o možnostih in priložnostih, ki jih prinaša program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-202

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Agencija za ruralni razvoj Istre AZRRI v sodelovanju s Službo Vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Istarsko županijo in Občino Pivka je organiziralo 1.7.2015 v Parku vojaške zgodovine srečanje o možnostih in priložnostih, ki jih za podeželska območja čezmejnega prostora prinaša program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Na osnovi izkušenj čezmejnih projektov APRO in ZOOB so bila predstavljena razmišljanja za skupno delo v 2014 – 2020. V novem obdobju se bo nadaljevalo ”odpiranje mej” na področjih zmanjšanja poplavne ogroženosti, ohranjanja in trajnostne rabe naravne (op. več kot 60 odstotkov obmejnega območja je v Naturi 2000) in kulturne dediščine in sodelovanja javnih služb za zagotovitev kvalitetnega dostopa do javnih storitev prebivalcem obmejnega območja. Izbrana področja sledijo ciljem, ki jih brez sodelovanja med partnerji na obeh straneh mej ne bi bilo mogoče doseči.