MVP (ISARR)

Nova različica Navodil za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR)

24.4.2015 je bila objavljena nova različica Navodil za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR).
Ta vsebuje naslednje spremembe:

Naslov dokumenta
• Spremeni se verzija in datum dokumenta: »Verzija 1.0 in Ljubljana 2012«.

Stanje dokumenta
• Stanje dokumenta se spremeni in se sedaj glasi:

Namen dokumenta: Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP – Cilj 3
Vsebina: Glej kazalo vsebine
Oznaka dok.: MVP-01/ISARR
Status: Končna verzija
Verzija: 1.0
Datum verzije: 4.6.2012
Naročnik/uporabnik: Republika Slovenija – SVLR
Avtorji: IPMIT d.o.o.
Komentar vmesnih verzij:
Dostavljeno:
Zgodovina verzij
Verzija Datum zadnje spremembe Opombe.
0.1 28.8.2009 Končna verzija dokumenta.
0.2 16.9.2009 Dodana navodila za vnos kazalnikov, izbris navodil za vnos fizičnih oseb.
0.3 22.6.2010 Dodana navodila glede vnosa in poročanja o doseganju fizičnih ciljev (kazalnikov).
0.4 14.7.2010 Dodan opis polja datum plačila EU dela
0.5 21.1.2011 Nova vnosna maska pri vnosu listin
0.6 15.2.2011 Uskladitev navodil z navodili iz http://www.si-at.eu (dodan pavšal, ničelno poročilo; izbris navodil za vnos listine predplačila); dodana sprotna opomba za načrtovanje kazalnikov
0.7 3.5.2011 Označitev zaključnega poročila
0.8 13.9.2011 Prenova navodil skladno s celostno grafično podobo ISARR
0.9 20.12.2011 Prenova navodil skladno s celostno prenovo procesa izvajanja (MVP)
1.0 4.6.2012 Prenova navodil skladno z zahtevkom 7401- shranjevanje izpisov

4.7.1. KREIRANJE VMESNEGA POROČILA PARTNERJA OZIROMA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO, UREJANJE IN OSVEŽEVANJE POROČILA
• Spremeni se naslov, ki se sedaj glasi: Kreiranje vmesnega poročila partnerja oziroma zahtevka za izplačilo, urejanje in osveževanje poročila
• Na koncu prvega odstavka se doda: »partnerja oziroma zahtevka za izplačilo.«
• Spremeni se naziv slike 18. v: Kreiranje zahtevka za izplačilo“ in briše „vmesnega (delnega) poročila«

4.7.2. PRIKAZ PODATKOV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO IN IZDELAVA IZPISOV
• Spremeni se naslov, ki se glasi: Prikaz podatkov zahtevka za izplačilo in izdelava izpisov
• V naslovu in prvem stavku se briše: »poročilo o napredku (vmesno poročilo)
• Na koncu prvega stavka se doda: »zahtevek za povračilo sredstev«
• V okviru poročila so mogoči štirje izpisi se spremeni v: »V okviru poročila so možni naslednji izpisi:« in se dodaja: »Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence, ki se izpolni samodejno po potrditvi poročila s strani slovenskega nacionalnega kontrolorja«.
• Pred zadnjih stavkom poglavja se doda novi odstavek: »Podatki na izpisih, ki jih ima uporabnik v procesu izvajanja možnost natisniti se shranijo ob oddaji poročila. Ponovno se generirajo in shranijo le v primeru ponovne oddaje poročila, v kolikor pride do nje.«
5.1. KREIRANJE KONČNEGA SKUPNEGA POROČILA– ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO
• Spremeni se naslov, ki se glasi: „Kreiranje končnega skupnega poročila– zahtevka za izplačilo“
• V stavku med slikama 26 in 27 se briše „skupnega poročila“ in „vmesnega (delnega) poročila“ in se stavek spremeni v: Kreiranje zahtevka za povračilo se ne razlikuje od kreiranja zahtevka za izplačilo.“
• Slika 27: Naziv slike se spremeni tako da se glasi: “ZzP”
• Pred odstavkom za katerim je slika 33 se doda novi odstavek: „Podatki na izpisih, ki jih ima uporabnik v procesu izvajanja možnost natisniti, se shranijo ob oddaji poročila. Ponovno se generirajo in shranijo le v primeru ponovne oddaje poročilo, v kolikor pride do nje.“

SLIKE
• Slika 18: Naziv slike se spremeni tako da se glasi: “Kreiranje zahtevka za povračilo sredstev“
• Slika 27: Naziv slike se spremeni tako da se glasi: “ZzP”

Priročnik za proces izvajanja (MVP) (1.8M)

Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR)

Tukaj so objavljena Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR).

11.10.2011 je bila objavljena nova različica Navodil za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR).

Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR) – NOVA (4.1M)

Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR) – CORRIGENDUM (685.8k