Navodila za informiranje in obveščanje

Tu lahko najdete logotipe, Navodila za informiranje in obveščanje javnosti za končne upravičence ter Priročnik celostne grafične podobe.

Dne 17.2.2014 je bila objavljena nova različica logotipov.

POMEMBNO OPOZORILO:
Vse logotipe se uporablja skladno z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti za končne upravičence kot tudi Priročnik celostne grafične podobe, ki veljata tudi sicer za vse aktivnosti na področju informiranja in obveščanja javnosti, vendar pa jih je potrebno uporabljati smiselno. To pomeni, da za operacije odobrene v okviru 3. javnega razpisa velja, da se niti v imenu programa niti sicer ne referira več na Instrument za predpristopno pomoč (IPA), temveč skladno z novimi logotipi na evropsko teritorialno sodelovanje oziroma na Evropski sklad za regionalni razvoj. Novi kontaktni podatki pa so sledeči:

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Skupni tehnični sekretariat Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Kontaktna oseba: Gordana Stanišić
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tel. (+386) 1 400 3413
E-pošta: jts-si-hr.svlr@gov.si

Slovenski logotipi (6.3M)

Večjezični logotipi (6.5M)

Slovenska publiciteta (5.9M)

Večjezična publiciteta (5.7M)

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti za upravičence (1.7M)

Priročnik celostne grafične podobe (8.1M)

Corrigendum – Navodila za informiranje in obveščanje javnosti za upravičencev (477.5k)

Logotipi SVRK (797.3k)