U utorak, 14.5.2024. u Čakovcu je održan Kick-off sastanak projekta BEE(A)WARE. Na sastanku su prisustvovali projektni partneri koje čine: Javni zavod Krajinski park Goričko, Nacionalni inštitut za biologiju, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Galerija Muzej Lendava te vodeći partner projekta – Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA.

Glavni cilj projekta je unaprijediti znanje i dosadašnje prakse o zaštiti i očuvanju divljih oprašivača i medonosne pčele na prekograničnom području korištenjem zajedničkih multidisciplinarnih i integriranih alata. Uvođenjem inovativnih rješenja i uključivanjem ciljnih skupina koje podrazumijevaju stručne službe, udruge pčelara i poljoprivrednika, predstavnike JL(R)S-ova i opću javnost u strateške aktivnosti projekta doprinijet će se sustavnom prikupljanju i razmjeni informacija i znanja uključenih partnerskih država.

Projektni partneri započeli su s provođenjem zajedničkih aktivnosti od kojih je važno naglasiti jačanje kompetencija stručnih službi u zaštiti prirode, popis staništa divljih oprašivača te podugovaranja za izradu regionalne analize stanja.