SPREMEMBE:

– Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027

– Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027

 

V petek, 12. maja 2023, je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena sprememba obeh odprtih razpisov Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

Originalno besedilo razpisne dokumentacije je bilo spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški verziji.

 

Prijavitelji so dolžni upoštevati spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki so objavljene na programski spletni strani: http://www.si-hr.eu/2127/sl/regular-projects/.