V sredo, 24. maja 2023, se je zaključil prvi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi1 in 3 (SC 6.2) Interreg Programa Slovenija-Hrvaška v obdobju 2021-2027.

 

Do navedenega roka je bilo oddanih 57 projektnih vlog v skupni vrednosti nekaj več kot 61 milijona evrov ESRR, in sicer:

za prednostno nalogo 1 je bilo oddanih 40 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 50 milijona evrov ESRR,

– za prednostno nalogo 3 (SC 6.2) je bilo oddanih 17 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 10 milijona evrov ESRR.

Interreg Program Slovenija-Hrvaška 2021-2027 se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet zgoraj navedenega javnega razpisa za predložitev projektnih vlog je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 1: Zelena in prilagodljiva regija

    Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

    Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija

    Specifični cilj 6.2: ISC 1 – Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah