U srijedu, 24. svibnja 2023. godine zatvorio se prvi rok za podnošenje projektnih prijava u okviru Otvorenog poziva za podnošenje projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 1 i 3 (SC 6.2) Interreg Programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027.

 

Do navedenog roka podneseno je 57 projektnih prijava u ukupnoj vrijednosti nešto više od 61 milijun eura EFRR-a i to:

– za prioritet 1 podneseno je 40 projektnih prijava ukupne vrijednosti nešto više od 50 milijuna eura EFRR-a,

– za prioritet 3 (SC 6.2) podneseno je 17 projektnih prijava ukupne vrijednosti nešto više od 10 milijuna eura EFRR-a.

Interreg Program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) v okviru cilja europske teritorijalne suradnje. Predmet gore navedenog otvorenog poziva za podnošenje projektnih prijava je sufinanciranje projekata koji odgovaraju sljedećim prioritetima i specifičnim ciljevima:

Prioritet 1: Zelena i prilagodljiva regija

    Specifični cilj 2.4: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima 

    Specifični cilj 2.7: Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja

Prioritet 3: Dostupna i povezana regija

    Specifični cilj 6.2: ISC 1 – Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama