Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS, kot Organ upravljanja Interreg Programa Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2021-2027, je v ponedeljek, 26. februarja 2024, v Hiši EU v Ljubljani organiziralo svečan podpis prvih desetih pogodb o sofinanciranju iz sredstev ESRR za standardne projekte prednostne naloge 1 in 3 (SC 6.2), ki so bili odobreni v okviru prvega roka javnega razpisa. Skupna vrednost pogodb znaša okvirno 9 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Svečanega podpisa pogodb projektov sta se udeležila tudi državna sekretarja, pristojna za kohezijo, Slovenije in Hrvaške, Marko Koprivc in Domagoj Mikulić. V nagovorih sta poudarila pomen čezmejnega sodelovanja, katerega cilj je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, k čemur bodo zagotovo pripomogli tudi odobreni projekti.

V 10 projektih, ki so bili odobreni v prvem roku javnega razpisa za prednostni nalogi 1 in 3 (SC 6.2), sodeluje 53 projektnih partnerjev iz Hrvaške in Slovenije, od tega 26 partnerjev iz Slovenije in 27 partnerjev iz Hrvaške. Vloga vodilnih partnerjev je ključna pri oblikovanju in koordinaciji celotnega projekta ter usmerjanju partnerstva k doseganju ciljev.

V okviru specifičnega cilja 2.4. (Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju pristopov, ki temeljijo na ekosistemu) sta bili podpisani pogodbi za 2 projekta, v okviru specifičnega cilja 2.7. (Krepitev varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, med drugim v urbanih območjih, ter zmanjševanje vseh oblik onesnaževanja) za 5 projektov, v okviru specifičnega cilja 6.2. (Povečanje učinkovitosti javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, predvsem z namenom reševanja pravnih in drugih ovir v obmejnih regijah) pa za 3 projekte.

Več o projektih si lahko preberete tukaj.