Ministarstvo za koheziju i regionalni razvoj RS, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg Programa Slovenija-Hrvatska u programskom razdoblju 2021. – 2027., je u ponedjeljak, 26. veljače 2024., u Kući EU u  Ljubljani organiziralo svečano potpisivanje prvih deset Ugovora o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a za standardne projekte za prioritet 1 i 3 (SC 6.2). Navedeni projekti su odobreni u okviru prvog roka Otvorenog poziva. Ukupna vrijednost ugovora iznosi okvirno 9 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svečanom potpisu ugovora prisustvovali su i državni tajnici iz Slovenije i Hrvatske, Marko Koprivc i Domagoj Mikulić. U svojim govorima istaknuli su važnost prekogranične suradnje čiji cilj je očuvana, otporna i povezana prekogranična regija čemu će pridonijeti i odobreni projekti.

U 10 projekata, koji su odobreni u okviru prvog roka Otvorenog poziva za prioritet 1 i 3 sudjeluju 53 projektna partnera iz Hrvatske i Slovenije, od čega je 26 partnera iz Slovenije i 27 partnera iz Hrvatske. Uloga vodećih partnera je ključna u oblikovanju i koordinaciji cijelog projekta te u usmjeravanju partnerstva prema postizanju ciljeva.

U okviru specifičnog cilja 2.4. (Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima) potpisani su ugovori za 2 projekta, a u okviru specifičnog cilja 2.7. (Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja) potpisani su ugovori za 5 projekata. U okviru specifičnog cilja 6.2. (Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama) potpisani su ugovori za 3 projekte.

Više o projektima možete pročitati ovdje.