Člani Odbora za spremljanje (OzS) so na 5. seji, ki je potekala 21. in 22. 5. 2024,  razpravljali o projektih manjšega obsega, predloženih v okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov manjšega obsega, Interreg Programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

Razpis, objavljen 17. novembra 2023 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa, je pritegnil veliko pozornost. Do prvega roka za predložitev vlog, 31. januarja 2024 do 12. ure (CET) je bilo prejetih kar 237 projektnih predlogov.

Ocenjevalci so v aprilu zaključili z administrativnim ocenjevanjem, Odbor za spremljanje pa je zavrnil administrativno neustrezne projekte. Projekti, ki so administrativno ustrezni, so se uvrstili v ocenjevanja kakovosti. Končna odločitev Odbora o odobrenih projektih bo predvidoma znana januarja 2025, nato pa bo sledil podpis pogodb in pričetek izvajanja projektov.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.