U okviru prvog Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava podneseno je ukupno 91 prijava

U petak 11. ožujka 2016. godine, zaključen je prvi rok za dostavu projektnih prijava u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020.

U okviru prvog roka za dostavu projektnih prijava zaprimljena je ukupno 91 prijava.

Idući rok za dostavu projektnih prijava predviđen je u drugoj polovici 2016. Datum objave drugog roka za dostavu projektnih prijava biti će objavljen na službenoj internetskoj stranici Programa, najkasnije dva mjeseca prije isteka roka.