Treća radionica o izvještavanju za vodeće i projektne partnere odobrenih projekata

28. studenog 2018. godine u Ljubljani je održana radionica na temu izvještavanja za projekte odobrene u okviru 3. roka Otvorenog javnog poziva.

U okviru 3. roka Otvorenog javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga Progama suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020 bilo je odobreno 17 projekata. Za vodeće i projektne partnere tih projekata održana je radionica o izvještavanju.

Sudionicima su na radionici predstavljene smjernice o informiranju i obavještavanju te smjernice o izvještavanju. Središnji dio radionice bio je namijenjen praktičnom predstavljanju postupka izvještavanja u elektroničkom sustavu za praćenje (eMS) s naglaskom na najčešćim greškama, koje se pojavljuju tijekom izvještavanja. U drugom dijelu radionice predstavnici hrvatske prvostupanjske kontrole hrvatskim korisnicima su predstavili nacionalna pravila o izvještavanju.

Radionici je prisustvovalo 190 korisnika u ulozi vodećeg ili projektnog partnera. Na radionici su bili prisutni i programski partneri iz obje države.