OTVORENI POZIV I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Na ovoj stranici objavljen je otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijave moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.

Projektne prijave zaprimljene do navedenog roka koje ispunjavaju sve uvjete biti će predmet razmatranja Odbora za praćenje.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava istekao je 11. ožujka 2016. godine. Drugi rok za podnošenje projektnih prijava završio je 14. studenoga 2016. godine. Treći rok za podnošenje projektnih prijava završio je 27. rujna 2017. godine.

Četvrti rok za podnošenje projektnih prijava završava 12. listopada 2021. godine u 12 sati. Vijest o četvrtom roku nalazi se na sljedećoj poveznici: Ciljani 4. rok

Za opća pitanja o javnom pozivu kontaktirajte nas putem e-maila si-hr.svrk@gov.si ili telefona +386 1 400 3685.

ems_SI-HR_logo

DOKUMENTI

Prethodne verzije dokumenata možete naći ovdje.

Otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A SI-HR:

Priručnik o provedbi projekata za korisnike:

Obavezni prilozi prijavnom obrascu:

Primjerak ugovora o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a:

Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska:

Za informaciju/alat možete si pogledati “offline” uzorak prijavnog obrasca (ovaj dokument nije dio službene dokumentacije). Molimo vas obratite posebnu pozornost da je moguće  prijavni obrazac kao i sve obavezne privitke predati samo u eMs sustavu. (verzija 2, rujan 2016.)

Korigendum natječajne dokumentacije:

Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska koristi alat za procjenu rizika ARACHNE