Radionice za prijavitelje

U sklopu radionica su Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo polaznicima na kratko predstavili program suradnje te javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga i ujedno predstavili pravila prihvatljivih troškova kao i pravila informiranja i obavještavanja te priloge prijavnog obrasca i elektronički sustava za praćenje (eMS).